ارسال شده در تاریخ :

به بهانه ایام پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت هفته آموزش،​ جمعی از نمایندگان دانشجویان بین المللی دانشگاه با معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد دیدار کردند.

در این دیدار که خانم دکتر موذن زاده رئیس اداره دانشجویان بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد حضور داشت، دانشجویان ضمن معرفی و رشته تحصیلی خود، در خصوص مسائل آموزشی دانشجویان بین الملل مسائل مورد نظر خود را مطرح کردند.

سپس دکتر هاشمی معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد به بررسی صحبت ها و پیشنهادات دانشجویان پرداختند و ضمن تشکر از حضور دانشجویان برای همه آنها آرزوی سلامتی و موفقیت نمودند .

840115