ارسال شده در تاریخ :

دانشگاه فردوسی مشهد با حضور در نمایشگاه توانمندی بانوان با عنوان نمایشگاه سایه‌سار مینو در محل نمایشگاه بین‌المللی مشهد،  محصولات تعدادی از شرکت‌های دانش‌بنیان این دانشگاه را ارائه  و معرفی نمود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد  نمایشگاه توانمندی‌های بانوان با حضور تشکل‌های اقتصادی اجتماعی از کلیه استان‌های کشور همچنین نماینده‌هایی از کشورهای خارجی از تاریخ 20 الی 24 اسفندماه 1397 با عنوان نمایشگاه سایه‌سار مینو در محل نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد که دانشگاه فردوسی مشهد نیز با شرکت در این نمایشگاه محصولات تعدادی از شرکت‌های دانش‌بنیان این دانشگاه را معرفی و ارائه نمود.