ارسال شده در تاریخ :

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند با عنایت به ثبت اطلاعات اقامت دانشجویان ساکن در سراهای دانشجویی در سامانه صندوق رفاه، توجه به نکات زیر الزامی است:

دانشجویان گرامی در اسرع وقت با مراجعه به پرتال رفاهی خود، وضعیت بدهی این ترم خود را مشاهده نمایند و در صورت مغایرت نرخ اجاره بهای اتاق خود (بسته به ظرفیت اتاق و نوع سرا) با داده های جدول که در فایل پیوست درج شده است مراتب را حداکثر تا روز چهارشنبه 3 آبان به اداره رفاه دانشجویان اعلام نمایند.

بدیهی است در صورت عدم مراجعه و اقدام به موقع، امکان اصلاح اجاره بها وجود نخواهد داشت و مسئولیت عواقب با شخص دانشجو است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر فایل زیر را مطالعه نمایید.

ejaresara14022