ارسال شده در تاریخ :

به منظور گسترش همکاری های آموزشی، پژوهشی و فناوری، تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه فردوسی مشهد و شرکت ذوب آهن اصفهان، روز شنبه 7 دی ماه در دفتر رئیس دانشگاه فردوسی مشهد امضا و مبادله شد.

در نشست پیش از امضای تفاهم نامه، دکتر کافی رئیس دانشگاه با قدردانی از دست اندرکاران شرکت ذوب آهن که در این شرایط سخت در تراز جهانی کار می­کنند، گفت: استفاده از ظرفیت های بومی کشور و تلاش برای استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان امری است که شرکت ذوب آهن اصفهان را از شرکت های مشابه متمایز کرده است.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاهی جامع به حساب می­ آید، اظهار کرد: این امکان باعث شده است که این دانشگاه بتواند منطقه وسیعی در شرق کشور را پوشش دهد و ظرفیت های خوبی برای دانشگاه به ارمغان بیاورد.

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد به لزوم اثرگذاری اجتماعی دانشگاه تاکید کرد و یادآور شد: وجود دانشگاه فردوسی مشهد در بین دانشگاه های جامع استان، کنسرسیوم دانشگاه های برتر کشور و کنسرسیوم 5 دانشگاه برتر جامع کشور ظرفیتی فوق العاده را برای این دانشگاه فراهم کرده است که می تواند در صورت لزوم از توانمندی دانشگاه های دیگر نیز استفاده کند.

در ادامه مهندس یزدی زاده، مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه در بازدید امروز ظرفیت های خوبی از دانشگاه فردوسی مشهد مشاهده کرده است، گفت: این دانشگاه با وجود اینکه به عنوان دانشگاه جامع مطرح است، اما در بعد فنی همگام با دانشگاه صنعتی پیش می رود.

مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان با اشاره به اینکه دو طرف ظرفیت های خوبی برای مبادله در اختیار دارند، عنوان کرد: دو سازمان در حوزه کار و پژوهش به همدیگر نیاز دارند و با توجه به فضای تحقیقاتی و صنعتی خوب دانشگاه می توان از توان دانشگاه در توسعه واحدهای شرکت ذوب آهن اصفهان بهره گرفت.

در پایان تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه فردوسی مشهد و شرکت ذوب آهن اصفهان در شش ماده و سه تبصره به امضای طرفین رسید.

گفتنی است برگزاری نشست با هیات رئیسه و گروه مهندسی مواد دانشکده مهندسی و پس از آن بازدید از آزمایشگاه رباتیک، پژوهشکده هوا و خورشید و مرکز فناوری های پیشرفته  از دیگر برنامه های مهندس یزدی زاده و هیأت همراه در دانشگاه فردوسی مشهد بود.

98100708

98100709

9810071098100711