ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر محمد صال مصلحیان مدیر پژوهشی دانشگاه ضمن بازدید از هسته پژوهشی مطالعات جغرافیای روستایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در نشستی با اعضای این گروه شرکت نمود.

 این نشست در محل این هسته در دانشکده ادبیات با اعضاء هسته پژوهشی با حضور دکتر جعفر جوان، دکتر خدیجه بوزرجمهری، دکتر حمید شایان، دکتر حمداله سجاسی، دکتر طاهره صادق لو و دکتر علی‌اکبر مجدی برگزار شد که ضمن معرفی هسته، تاریخچه، فعالیت‌ها، اهداف و اعضاء، به مسائل و چالش‌های فراروی هسته پژوهشی مطالعات روستایی ارائه گردید.

سپس دکتر صال مصلحیان ضمن پاسخگویی به سؤالات مطرح‌شده به موارد زیر تأکید کرد:

فعالیت‌های هسته پژوهشی بایستی دارای بنیان پژوهشی بوده و در راستای اهداف هسته باشد.

هسته پژوهشی باید به‌صورت فعال عمل نماید ازجمله ارتباط با ادارات و سازمان‌های مختلف و برگزاری جلسات و نشست‌های تخصصی با صاحب‌نظران و مسئولین اجرایی، جهت معرفی ظرفیت‌های اعضاء و برای انجام مطالعات موردنیاز سازمان‌ها و اولویت‌های پژوهشی آن‌ها.

 بروز رسانی سایت هسته پژوهشی و ایجاد کانال‌هایی در رسانه‌های اجتماعی و معرفی در سایت گروه‌های آموزشی و دانشکده‌ها که می‌تواند در اطلاع‌رسانی و رؤیت پذیری هسته‌ها مؤثر بوده و به پویایی، کارایی و فعال‌تر شدن آن‌ها بیانجامد.

 ایشان همچنین جهت ارزیابی عملکرد هسته‌های پژوهشی به شاخص‌های زیر اشاره فرمودند:

 چاپ مقالات علمی –پژوهشی (نگاه و حرکت به سمت مقالات در مجلات معتبر JCR) و همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی

 طرح‌های برون دانشگاهی

تألیف و ترجمه کتاب

تأثیرات اجتماعی-فرهنگی شامل برگزاری همایش، نشست علمی، ارتباط مؤثر با رسانه‌ها، نمایشگاه و کارگاه آموزشی- پژوهشی