ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در حکمی دکتر سلمان ساکت استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه را با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال دیگر در سمت رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد  ابقا کرد.

در حکم رئیس دانشگاه آمده است:

ضمن تشکر از تلاش‌های ارزنده جناب‌عالی در سمت رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه طی چهار سال گذشته، به‌موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال در این سمت ابقاء می‌شوید. تلاش‌های ارزنده جناب‌عالی در جهت حفظ و نگهداری و مستندسازی اسناد مدارک تاریخی دانشگاه، راه‌اندازی موزه و باشگاه مفاخر و پیشکسوتان دانشگاه فردوسی مشهد، که به‌نوبه خود، اقدامی نوآورانه و مایه مباهات دانشگاه است؛ شایسته تقدیر و ستودنی است. امید است همچنان در راستای معرفی مفاخر و بزرگان دانشگاه فردوسی مشهد در سطح ملی و بین‌المللی موفق و مؤید باشید.

محمد کافی

رئیس دانشگاه

 

لازم به ذکر است دکتر سلمان ساکت استادیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه می‌باشد که ریاست مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد را از سال 1393 عهده‌دار می‌باشد.