ارسال شده در تاریخ :

مسابقات بدمینتون و تنیس روی میز کارکنان و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور با حضور هشت دانشگاه به میزبانی دانشگاه سمنان از چهارم بهمن تا هفتم بهمن‌ماه 1397 برگزار شد که در پایان این مسابقات دانشگاه فردوسی مشهد موفق به کسب مقام قهرمانی این دوره از مسابقات در رشته‌های بدمینتون و تنیس روی میز شد.

نتایج رشته‌های مختلف بخش انفرادی، دونفره و تیمی این مسابقات به شرح زیر می‌باشد:

نتایج بخش تیمی مسابقات تنیس روی میز کارکنان و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه نه کشور که به میزبانی دانشگاه سمنان برگزار شد:

۱- دانشگاه فردوسی مشهد مقام اول

۲- دانشگاه صنعتی شاهرود مقام دوم

۳- دانشگاه کوثر بجنورد مقام سوم مشترک

۴- دانشگاه صنعتی قوچان مقام سوم مشترک

بخش انفرادی مسابقات تنیس روی میز

۱- مصطفی کریم زاده از دانشگاه فردوسی مشهد مقام اول

۲- مجید حسن‌زاده از دانشگاه فردوسی مشهد مقام دوم

۳- محمدجواد حاجی از دانشگاه فردوسی مشهد مقام سوم مشترک

۴- سعید پندار پور فرد از دانشگاه صنعتی شاهرود مقام سوم مشترک

 بخش دونفره مسابقات تنیس روی میز

۱- مصطفی کریم زاده و محسن قانع از دانشگاه فردوسی مشهد مقام اول

۲- مجید حسن‌زاده و محمدجواد جامی از دانشگاه فردوسی مشهد مقام دوم

۳- مرتضی خان دهنوی و وحید محمد پور از دانشگاه صنعتی قوچان مقام سوم مشترک

۴- سعید پندارپورفرد و امیرحسین نایبی آستانه از دانشگاه صنعتی شاهرود مقام سوم مشترک

نتایج بخش تیمی مسابقات بدمینتون کارکنان و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های منطقه نه کشور به میزبانی دانشگاه سمنان:

۱- دانشگاه فردوسی مشهد مقام اول

۲- دانشگاه سمنان مقام دوم

۳- دانشگاه صنعتی شاهرود مقام سوم

در بخش انفرادی مسابقات بدمینتون

۱- مصطفی رستم زاده از دانشگاه سمنان مقام اول

۲- علی فتح‌آبادی از دانشگاه فردوسی مشهد مقام دوم

۳- محمدرضا نسایی از دانشگاه فردوسی مشهد مقام سوم مشترک

۴- محمدعلی مظهری از دانشگاه صنعتی شاهرود مقام سوم مشترک

 در بخش دونفره مسابقات بدمینتون

۱- علی داودی و حمید ولی نیا از دانشگاه فردوسی مشهد مقام اول

۲- محمد زمانی و علیرضا لطفی از دانشگاه سمنان مقام دوم

۳- علی گلستانی و امین آشفته از دانشگاه صنعتی شاهرود مقام سوم مشترک

۴- مهدی وحدانی و محمد شبانی از دانشگاه بجنورد مقام سوم مشترک

841692

841693

841694