ارسال شده در تاریخ :

به اطلاع کلیه مدیران و کارکنان دانشگاه می‌رساند به منظور رفع ایرادات شیوه‌نامه، فرایند و سامانه ارزشیابی عملکرد کارکنان (غیر هیات علمی) دانشگاه و ارتقاء اثربخشی آن و همچنین پیاده‌سازی دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد اعضای موسسه، موضوع ماده 50 آئین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی، شیوه‌نامه ارزیابی عملکرد کارکنان بازنگری و در جلسه مورخ 99/10/03 هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه به تصویب رسید. در راستای عدم تضییع حقوق کارکنان محترم، قبل از اجرایی شدن آن در ارزشیابی عملکرد اردیبهشت 1400، اهم اصلاحات آن به شرح زیر اطلاع‌رسانی می‌گردد:

مشاهده شیوه نامه بازنگری شده ارزیابی عملکرد کارکنان

99120401