ارسال شده در تاریخ :

اجرای پروژه استقرار سیستم مهندسی و بهبود فرآیند توسط عضو هیأت علمی گروه آموزشی مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد با موفقیت در شرکت الماس فیلم آذربایجان غربی به پایان رسید. این سیستم در واحد الماس فیلم و گلناب شرکت مربوطه، اجرا و پیاده سازی گردید.

 

 این طرح به صورت یک پروژه مشاوره و اجرا توسط دکتر رسول خدابخشیان، عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم برای شرکت الماس فیلم اجرا و پیاده سازی گردید. طبق گفته مجری این طرح، کارخانجات و صنایع بزرگ و کوچک طی فرآیند تولید و خدمات با مشکلات فنی، تخصصی و تکنیکال مواجه می شوند که منجر به افت و کاهش عملکرد و بازدهی می گردند. در اغلب این مجموعه ها بررسی مشکلات  فنی در حوزه تجهیزات صنعتی، تاسیسات و ماشین آلات در حال استفاده، خارج از حوزه تخصصی آن ها می باشد که باعث ایجاد مشکلاتی در روند فعالیت های کاری و مدیریتی آنها می گردد. بدون دانش و تجربه فنی و تخصصی، تجهیزات صنعتی و  ماشین آلات، ابزارهایی خواهند بود که زمان خرابی، کارایی خود را از دست می دهند. در همین راستا و در جهت بهینه سازی، ارتقا و انطباق فرآیند با محصولات و نیازهای مشتریان، طی یک پروژه با اتکا بر دانش، تخصص و تجربه اندوخته شده در گروه آموزشی مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد ،  به منظور تقویت و اصلاح ساختار و ترمیم فرآیندهای خطوط تولید اقدام به استقرار سیستم مهندسی و بهبود فرآیند درخطوط تولید گلناب و الماس شرکت الماس فیلم آذربایجان غربی طبق استاندارهای مورد نیاز در قالب مهندسی فرآیند خطوط تولید  شد.

 

شایان ذکر است : با توجه به اینکه امروزه مهارت افزایی و مهارت آموزی در دوران دانشجویی زمینه اشتغال پس از فارغ التحصیلی دانشجویان را فراهم می نماید لذا در این طرح از همکاری دانشجویان کارشناسی مهندسی بیوسستم در قالب یک طرح مهارت آموزی دانشجویی استفاده گردید.

 

گفتنی است محصولات شرکت مورد نظر برای بسته بندی و محافظت از مواد غذائی و غیره مورد استفاده قرار میگیرد.