ارسال شده در تاریخ :

 

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد، روز چهارشنبه 1 بهمن ماه 1399 طی مراسمی با حضور هیأت رئیسه دانشکده، استاد فریبرز رحیم نیا معاون برنامه ریزی و توسعه منابع دانشگاه، دکتر سعید مرتضوی استاد بازنشسته گروه مدیریت و جمعی از اساتید دانشکده، سایت دکتری دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد، در جهت تکریم و هویت بخشی فرهیختگان دانشگاهی به نام استاد شمس الدین ناظمی نام گذاری شد.