ارسال شده در تاریخ :

آیین افتتاحیه اولین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال با محوریت پاسخگویی دانشگاه ها به مسائل اجتماعی دانشجویان، صبح روز چهارشنبه 12 آذرماه به صورت مجازی در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

دکتر مرتضی کرمی دبیر علمی همایش برنامه درسی و اشتغال در آیین افتتاحیه این همایش بیان داشت: هدف از برگزاری این همایش در سطح ملی پاسخگویی اجتماعی دانشگاه ها به عنوان رسالت اصلی آنان به جامعه در خصوص افزایش توان اشتغال پذیری دانشجویان کارشناسی و تربیت دانشجویانی است که بتوانند پاسخگوی نیاز جامعه باشند. وی افزود: برنامه درسی به عنوان اصلی ترین رکن پرورش دانشجویانی است که بتوانند در جامعه مؤثر واقع شوند و در ین همایش تلاش شده است که به این دغدغه اجتماعی جامعه پاسخی علمی و مناسب داده شود.

 

همایش برنامه درسی و اشتغال با محوریت:

1- برنامه درسی و پرورش شایستگی های اشتغال پذیری

2- برنامه درسی گروهای آموزشی علوم انسانی-مهندسی-علوم پایه-کشاورزی-پزشکی و اشتغال

3-  برنامه درسی، محیط کار، توسعه حرفه ای و اشتغال

4- برنامه درسی نظام های آموزشی مهارتی، فنی و حرفه ای، علمی کاربردی و اشتغال

5- برنامه درسی فوق برنامه و اشتغال

6- آموزش مجازی و اشتغال پذیری

7- برنامه درسی، کارآفرینی، کارآموزی و کارورزی

در روز های 12 و 13 آذرماه به صورت مجازی برگزار می گردد.

99091204