ارسال شده در تاریخ :

دکتر احمدرضا بهرامی استاد  گروه آموزشی زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه در حکمی که از سوی دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد صادر شد، با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال دیگر در سمت معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد ابقا شد.

در حکم رئیس دانشگاه فردوسی مشهد آمده است:

  ضمن تشکر از زحمات و تلاش‌های جناب‌عالی در سمت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه و نظر به تجارب ارزنده و شایستگی‌های حضرت‌عالی به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی به مدت دو سال در این سمت ابقا می‌شوید. امید است در دوره جدید، در جهت ارتقا کمی و کیفی پژوهش  با تأکید بر پژوهش‌های کاربردی در راستای بهره گیری از مزیت‌های منطقه‌ای با هدف کارآفرینی، اشتغال‌زایی و اهتمام به حرکت‌های فناورانه چون گذشته گام بردارید. حمایت و تلاش در جهت انتقال فناوری و اثر بخشی در جامعه و تسهیل اجرای طرح‌های مثمر ثمر پژوهشی با همکاری اعضای هیأت علمی و کارشناسان از زمره انتظاراتی است که دانشگاه و جامعه از حوزه معاونت پژوهش و فناوری دارد. باشد که بتوانید با بهره مندی از خردجمعی در راستای تحقق اهداف سند راهبردی دانشگاه موفق و مؤید باشید.

لازم به ذکر است دکتر احمدرضا بهرامی استاد گروه آموزشی زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد می باشد که از سال 1392 معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه  را عهده دار است .