ارسال شده در تاریخ :

دانشجویان نخبه دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد موفق به کسب سه رتبه اول در آزمون کارشناسی ارشد سال 1397 شدند.

آقای علی سلامتیان رتبه یک در رشته منظر و رتبه  سه در رشته معماری-معماری

خانم شرمین شرکت رتبه یک  در رشته هنر های ساخت معماری

خانم فرناز سرکاری کسب رتبه یک در رشته برنامه ریزی شهری

را کسب کردند.

شایان ذکر است که دانشجویان دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد در دوره های قبلی آزمون سراسری   هم موفق به کسب رتبه برتر در آزمون سراسری کارشناسی ارشد شده بودند.

ارسال کننده خبر: رحیمی