ارسال شده در تاریخ :

با تلاش مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه فردوسی مشهد، نشست مشترک اعضای هیات مؤسس شبکه مراکز رشد استان خراسان با شهرداری مشهد در حوزه شهر هوشمند روز سه‌شنبه 16 مهرماه 1398 در سازمان مرکزی دانشگاه برگزار گردید.

دکتر عین القضاة مدیر پروژه کسب‌وکارهای شهری شهر من با معرفی اپیلیکیشن طراحی‌شده، زمینه همکاری مراکز رشد واحدهای فناور و دانش‌بنیان استان در این پروژه را تشریح کرد و در ادامه مدیران مراکز رشد استان نیز با معرفی ظرفیت‌های موجود، توسعه ارتباط نهادهای اجرایی با مراکز علمی و تحقیقاتی به‌ویژه واحدهای فناور دانش‌بنیان را تأکید و این ارتباط را موجب ارتقای کمی و کیفی عملکرد و خدمات نهادها و دستگاه‌های اجرایی دانستند.

بهره‌گیری از قابلیت‌ها و توانمندی‌های شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان استان با رویکرد تجاری‌سازی خدمات و محصولات در این پروژه به‌عنوان یکی از زمینه‌های مشترک همکاری موردبررسی قرار گرفت.