ارسال شده در تاریخ :

ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات کلیه همکاران محترم دانشگاه، به استناد تبصره 2 ماده 28 آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی و براساس مصوبه هیأت رئیسه محترم دانشگاه و با توجه به وضعیت قرمز شهر مشهد و به جهت استفاده و بهره‌مندی بیشتر از فیوضات معنوی ماه مبارک رمضان، و باتوجه به مصوبه اخیر (دورکاری و حضور یک سوم کارکنان در محل کار)، ساعت کاری کارکنان سازمان مرکزی و واحدهایی که حضورشان در محل کار الزامی می باشد، از روز چهارشنبه 25 فروردین 1400 از ساعت 8 صبح لغایت 13 تعیین می شود.

شایان ذکر است کلیه امور جاری در ایام مذکور  می بایست در ساعات اداری انجام و حتی الامکان اضافه کار حذف شود، بدیهی است اضافه کار مطابق روال از ساعت 15 الی 18 محاسبه می‏‌گردد.​

1400012401