ارسال شده در تاریخ :

معاونت پژوهش و فناوری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد و انجمن علمی گروه تاریخ این دانشکده در روز سه‌شنبه 6 آذرماه 1397 میزبان آقای یوسن یو پژوهشگر مرکز مطالعات فرا فرهنگی و دانشجوی دوره دکتری دانشگاه هایدلبرگ آلمان بود. یوسن یو در سخنرانی خود با عنوان «دریافت ایرانیان از هنر چین در عهد تیموری و صفوی» که در تالار رجایی بخارایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه برگزار شد، یافته‌های تازه خود درزمینهٔ چگونگی تعامل ایرانیان با هنر نقاشی چینی در دوره موردنظر را ارائه کرد.

به گفته پژوهشگر دانشگاه هایدلبرگ آلمان، ایرانیان برخلاف آنچه مشهور است تنها تأثیرپذیر نبودند بلکه به شکل‌های مختلف نقاشی چینی را به‌طور خلاقانه مورداستفاده قراردادند و ابتکاراتی را در چگونگی استفاده از آن‌ها به کار بستند.

841376