ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد و به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، جمعی از اعضای هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، روز پنج‌شنبه 17 آبان ماه 1397 در نشستی صمیمانه با دکتر فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی و دکتر بحرینی نماینده مردم مشهد در خصوص بررسی همکاری دانشگاهیان در حل مسائل اقتصادی شرکت کردند.

دکتر فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی در این نشست صمیمی که در محل اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان برگزار شد، مشارکت دانشگاهیان در حل مسائل اقتصادی کشور در قالب هسته‌های اندیشه ورزی را ضروری ارزیابی کرد و با اشاره به چالش‌های موجود در کشور گفت: حل این مسائل نیاز به همگرایی و هم‌افزایی دولت، دانشگاهیان، بخش خصوصی و مجلس دارد تا بتوانیم آسیب‌ها را با مشارکت یکدیگر به حداقل برسانیم.

در این جلسه، اعضای هیئت‌علمی دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر لطفعلی پور، دکتر خداپرست، دکتر احمدی، دکتر ملک الساداتی و دکتر فیضی و سایر اقتصاددانان استان نقطه نظرات خود را درباره مسائل اقتصادی کشور، از قبیل کنترل تورم، مهار نقدینگی، ساماندهی نوسانات بازار ارز، لزوم اصلاح ساختاری در بانک‌ها، توجه ویژه به وضعیت صندوق‌های تأمین اجتماعی، ضرورت اعتمادسازی و حفظ سرمایه اجتماعی، تقویت بخش خصوصی، حمایت از فعالیت‌های مولد و بهبود فضای کسب‌وکار با وزیر اقتصاد در میان گذاشتند.