ارسال شده در تاریخ :

خانم دکتر زهره سپهری شاملو عضو هیئت‌علمی گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد در کارگاه آموزشی ویژگی‌های یک کتابدار شاد، به چالش‌های زندگی حرفه‌ای کتابداران پرداخته و راهکارهای برون‌رفت از آن را از منظر روانشناسی توصیه کرد.

در این کارگاه که در مردادماه سال جاری در سالن شورای مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، به باورها و نقش انسان در سلامت و چگونگی کمک به آگاه کردن ذهن جهت مراقبت از بهداشت روان پرداخته شد.

درمجموع نکاتی کلیدی در خصوص فرمول تنظیم هیجانات و شاخص‌های رفتار سالم و غیرسالم و همچنین مباحثی که به کتابداران کمک شود تا به مقوله‌های سلامت بیشتر توجه داشته باشند. لازم به توضیح است کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد به حدود سی هزار عضو دانشگاه اعم از دانشجو، استاد. کارمند ارائه خدمات می‌دهند (علاوه بر اعضا روزانه مراجعین زیادی خارج از مجموعه دانشگاه نیز به کتابخانه مراجعه می کننند) و ارائه بهینه خدمات به این مجموعه فرهیخته کار بسیار ارزشمند و پرمسئولیتی به شما می‌رود و بدون تردید توجه به نکات ریزودرشت رفتار خدمات دهندگان تأثیر به سزائی هم در سلامت و رضایتمندی کتابداران و هم دریافت‌کنندگان خدمات از این مجموعه خواهد داشت.

ارسال کننده خبر: هراتیان

840324