ارسال شده در تاریخ :

روز یکشنبه 15 اسفندماه 1400 کاروان راهیان نور دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به منظور تجدید میعاد با شهدای جنگ تحمیلی عازم مناطق جنگی هشت سال دفاع مقدس شد. کاروان راهیان نور که همه ساله با همت دانشجویان و بسیج دانشجویی تشکیل می گردد امسال با حضور دکتر احد ضابط سرپرست دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر حمیدرضا طاهری معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی و دکتر سیدحسین سیدموسوی مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه راهی مناطق جنگی جنوب شدند.

 

 

 

 

 

 

12

index