ارسال شده در تاریخ :

کارگاه آموزشی آشنایی با ابزارهای سنجش شناختی ویژه مشاوران و کارشناسان مراکز مشاوره منطقه 9 در مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهدبرگزار شد.

در این دوره آموزشی که در روزهای شنبه ویکشنبه مورخ 21 و22 اردیبهشت ماه 97 برگزار شد، شرکت کنندگان با آخرین یافته ها و ابزارهای موجود در سنجش فرایندهای شناختی و نحوه استفاده و کاربرد آن آشنا شدند.

مدرس این کارگاه دکتر صالحی فدردی استاد گروه روان شناسی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد بود که به همراه تیم همکاران خود این دوره آموزشی را برگزار نمودند.

لازم به ذکر است مشارکت و استقبال کارشناسان و مشاوران مراکز از این دوره بسیار خوب بوده و 35 نفر در این کارگاه دو روزه شرکت کردند.