ارسال شده در تاریخ :

دانشگاهیان دانشگاه فردوسی مشهد در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز جهانی قدس، همزمان با سراسر کشور، در راهپیمایی روز جهانی قدس و حمایت از قدس شریف شرکت کردند و همبستگی خود را با مردم مظلوم فلسطین ابراز نمودند.

 

 

 

 

 

 

 

 

p1

p2

p3

p4

p5

p6

p7

p8