ارسال شده در تاریخ :

کارگاه حرارت و سیالات ایران-کره در دانشگاه پوسان کره جنوبی با دبیری دکتر جواد ابوالفضلی اصفهانی عضو هیأت علمی گروه مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد و دکتر جوهان سانگ از دانشگاه پوسان روز ۶ فروردین ۱۴۰۰ برگزار شد.

پیشنهاد این کارگاه در آذر ۱۳۹۸ به مرکز تحقیقات کره داده شد و مبلغی معادل ۲۵۰۰۰ دلار بودجه به آن تعلق گرفت. این کارگاه قرار بود در بهار ۱۳۹۹ انجام شود که به علت کرونا به تاخیر افتاد.

از اهداف این کارگاه،  ایجاد بستر همکاری میان اساتید دانشگاه های ایران و کره جنوبی می باشد تا هم افزایشی برای دو طرف ایجاد نماید.

در قالب این برنامه ۵ نفر از اساتید از دانشگاه های فردوسی مشهد (۲نفر)، شریف (۱نفر) و صنعتی اصفهان (۲نفر) شرکت نمودند که هر کدام دو ماه و نیم در دانشگاه پوسان حضور داشته اند و در طی این مدت کارهای پژوهشی مشترک با اساتید کره ای نیز انجام دادند. علاوه بر این، تدریس کوتاه دو روزه توسط اساتید مدعو صورت پذیرفت.

برنامه کارگاه یک روزه مشترک شامل ارایه ۵ استاد ایرانی و ۵ استاد کره ای بود که گسترده وسیعی از مباحث حرارت و سیالات را در برگرفت. مطالب این کارگاه در راستای تولید انرژی های نو و بهبود سامانه های حرارتی بود که می تواند راهکارهایی برای کاهش گرمایش زمین ارائه دهد.

علاوه بر اساتید، حدود ۵۰ دانشجوی تحصیلات تکمیلی در این برنامه شرکت داشتند.

این برنامه با استقبال گرم اساتید و دانشجویان روبرو شد. امید است که این برنامه نقطه آغازی برای همکاری بیش از پیش ظرفیت باشد تا بتواند چراغ راهی برای نسل های آتی باشد.

1400010601

1400010602