ارسال شده در تاریخ :

با توجه به اهمیت و نقش پدافند غیرعامل در پیش بینی و پیشگیری از تهدیدات و حوادث و اتفاقات طبیعی و غیرطبیعی و همچنین مقابله با آنها، روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد گفتگویی با دکتر سید عبدالکریم سجادی دبیر کمیته پدافند غیرعامل دانشگاه انجام داده است که حاصل این گفتگو در ذیل درج شده است.

لطفا تعریفی از پدافند غیرعامل ارائه نمایید.

همانطور که استحضار دارید پدافند غیرعامل به مجموعه اقداماتی اطلاق می گردد که مستلزم به کارگیری جنگ افزار نبوده و با اجرای آن می توان از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات و تاسیسات حیاتی و حساس نظامی و غیرنظامی و تلفات انسانی در برابر حوادث طبیعی و غیرطبیعی جلوگیری نموده و یا میزان این خسارات و تلفات را به حداقل ممکن کاهش داد.

وظائف کمیته پدافند غیرعامل دانشگاه فردوسی مشهد چیست؟

 از طرف وزارت عتف وظائفی بر عهده کمیته پدافند غیرعامل دانشگاه گذاشته شده است که مهمترین آنها عبارتند از: فرهنگ سازی و ایجاد باور در مورد تاثیر پدافند غیرعامل در کاهش آسیب پذیری، افزایش آستانه مقاومت ملی و تقویت مولفه های مقا.مت در مقابل تهدیدات، کسب امنیت پایدار در توسعه و پایدارسازی زیرساخت های حیاتی، تحقیق و پژوهش، تولید علم و فناوری و فرهنگ سازی و تبدیل آن به معارف عمومی،کمک به تکمیل چرخه دفاعی کشور و تعامل مثبت با دفاع عامل و پدافند غیرعامل، کاهش آسیب پذیری و نمایان نمودن اقتدار ملی ناشی از آن به عنوان یکی از مولفه های بازدارندگی، توسعه کمی و کیفی ظرفیت و توان اجرایی پدافند غیرعامل در بدنه کشور (مشاوره و اجرا) و ایمن سازی مراکز حیاتی، حساس و مهم. در خصوص به منظور یادآوری اهداف و راهبردهای پدافند غیرعامل کشور می باشد.

کمیته پدافند غیرعامل دانشگاه چه اقداماتی در این زمینه ها انجام داده است؟

کمیته پدافند غیرعامل قصد دارد در جبران عقب ماندگی های ایجاد شده در علوم مرتبط با فناوری های پاسخگو به تهدیدات جامعه تلاش نماید. به این منظور کمیته درحال برنامه ریزی و اجرای اقدامات زیر در حوزه های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی اجتماعی و عمران و سامانه های اطلاعات می باشد:

- حمایت از برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت، سمینارها، کارگاه های آموزشی، همایش های علمی و کاربردی بر اساس نیاز و اولویت های پدافند غیرعامل.

- ایجاد تعامل مناسب جهت تعریف و تصویب پروژه های مشترک با سایر حوزه ها.

- حمایت از پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی.

همچنین در راستای فرهنگ سازی، تولید محتوا و ترویج مبانی، اهداف و الزامات پدافند غیرعامل، کمیته پدافند غیرعامل دانشگاه فعالیت های پژوهشی و فناوری در حوزه پدافند غیرعامل در دانشگاه فردوسی مشهد را به شرح ذیل مورد حمایت قرار می دهد.

 

 

ردیف

فعالیت علمی تحقیقاتی

مبلغ حمایت

( به ریال)

1

پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

تا سقف 20  میلیون

2

رساله دانشجویان دکتری

تا سقف 40  میلیون

3

طرح های پژوهشی شماره 2

تا سقف 20  میلیون

4

طرح های پژوهشی شماره 1

تا سقف 40  میلیون

5

برگزاری همایش های علمی مصوب دانشگاه در حوزه های مرتبط با پدافند غیرعامل

تا سقف 20 میلیون

6

برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی و مانور در حوزه های مرتبط با پدافند غیرعامل

تا سقف 10  میلیون

7

چاپ مقالات در نشریات معتبر علمی به استناد دستورالعمل مصوب تشویقی مقالات برای مقالات مرتبط با حوزه پدافند غیرعامل

با ضریب 25/1 نسبت به مبلغ پاداش مقالات

8

تألیف کتاب در حوزه پدافند غیرعامل در سلسله انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، مصوب شورای انتشارات دانشگاه در چاپ اول

با 2 درصد افزایش برای حق التألیف علاوه بر میزان مصوب شورای انتشارات

9

ترجمه کتاب در حوزه پدافند غیرعامل در سلسله انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، مصوب شورای انتشارات دانشگاه در چاپ اول

با 1 درصد افزایش برای حق الزحمه علاوه بر میزان مصوب شورای انتشارات

10

انجام پروژه های پیشنهادی کمیته پدافند غیرعامل (مانند تهیه نرم افزارها، طراحی سیستم های کنترل آب، برق، گاز، و تهیه دستورالعمل های ایمنی سامانه های هوشمند) در قالب طرح های 1 و 2 و 3 (ردیف های 1 تا 4) و طرح های ویژه*

با مبلغ مصوب کمیته

 

گفتنی است طرح ویژه به طرح هایی گفته می شود که براساس اولویت و نیاز دانشگاه توسط کمیته پیشنهاد و در مدت زمان و بودجه مشخص توسط اساتید انجام شود.

بدیهی است هزینه کرد ارقام و مبالغ تعیین شده در هریک از موارد فوق الذکر تابع ضوابط و مقررات پژوهشی مربوطه در دانشگاه بوده و منوط به بررسی و تصویب در کمیته پدافند غیرعامل دانشگاه می ‌باشد. لازم به ذکر است که این حمایت ها افزون بر حمایت های جاری معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه صورت می گیرد و تأمین اعتبارات مربوط به این مصوبه از محل اعتبارات کمیته پدافند غیرعامل دانشگاه صورت می‌پذیرد.