ارسال شده در تاریخ :

دهمین دوره مسابقات تنیس روی میز جشنواره کارکنان و اساتید دانشگاه فردوسی مشهد در دو بخش انفرادی و دوبل برگزار شد.

این مسابقات در بخش انفرادی در ۶ گروه سه نفره برگزارشد و نفرات برتر طبق جدول آسیایی به رقابت پرداختند.

در پایان این دوره از مسابقات آقایان :

۱_محسن قانع از امور دانشجویی

۲-مجید حسن زاده از مدیریت تربیت بدنی

۳-جواد جامی از اداره حفاظت فیزیکی و انتظامات و علی طالب خواه از مرکز فاوا (بصورت مشترک)

مقام های اول دوم تا سوم را کسب نمودند.

همچنبن در مسابقات دوبل دهمین دوه مسابقات تنیس روی میز جشنواره کارکنان و اساتید دانشگاه فردوسی مشهد در دانشگاه برگزار شد که در پایان این مسابقات تیم های اول دوم سوم مشترک به ترتیب نفرات زیر معرفی شدند:

1 - محسن قانع و جواد جامی

2 - یحیی سلاح ورزی و مجید حسن زاده

3 - دکتر نوغانی و دکتر کرمانی و دکتر احمدنیا و علی طالب خواه