ارسال شده در تاریخ :


نشست هم‌اندیشی اندیشکده‌های خراسان رضوی برای نخستین‌بار به میزبانی اندیشکده دانشگاه فردوسی مشهد در روز چهارشنبه، 12 آبان 1400 برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور روسا و نمایندگان 6 اندیشکده، نماینده جامعه اندیشکده‌های ایران، دکتر علیرضا آزاد، ریاست اندیشکده دانشگاه فردوسی و دکتر حبیب رجبی مشهدی، عضو شورای سیاست‌گذاری اندیشکده دانشگاه فردوسی برگزار شد؛ به معرفی حوزه فعالیت اندیشکده‌ها و بررسی زمینه‌های فعالیت مشترک بین آن‌ها پرداخته شد.

همچنین مقرر شد این سلسله جلسات جهت پیشبرد اهداف مشترک ادامه پیدا کند و جامعه اندیشکده‌ها نیز در این راستا همکاری نماید.