ارسال شده در تاریخ :

 بهره برداری از سامانه  مدیریت خاموشی و حوادث حاصل پروژه برون دانشگاهی گروه مهندسی برق در ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۱ با حضور مهندس مدقق مدیر هوشمندسازی و فناوری‌های نوین توانیر، مهندس ذبیحی مدیرعامل  شرکت توزیع استان خراسان، معاونین این شرکت، و پژوهشگران دانشگاه فردوسی مشهد  مهندس یکتا،  مهندس آقامحمدیان، دکتر جاویدی و دکتر علومی در مرکز سمپات شرکت توزیع خراسان رضوی با موفقیت آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد دکتر مجید علومی عضو هیات علمی گروه آموزشی مهندسی برق در این باره گفت: در گذشته هنگامی که برق یک منطقه قطع می شد شرکت توزیع برق از طریق تماس های مشترکین متوجه وقوع خاموشی و منطقه آن می گردید. اما با طراحی و راه اندازی این سامانه با دریافت اطلاعات کنتورهای هوشمند به صورت لحظه ای وقوع خاموشی و ناحیه آن را می توان تشخیص داد.