ارسال شده در تاریخ :

reyazi

مسابقات بازی ریاضی کشوری که هر ساله به همت انجمن های علمی داشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود، مجموعه ای از بازی های ترکیبیاتی است که بر پایه بازی های منصفانه ترتیب یافته است. این بازی ها در عین سادگی ارتباط زیادی با مفاهیم ریاضی دارند از این رو، این بازی ها زمینه خوبی برای علاقه مند کردن افراد و آشنا ساختن آن ها با کاربرد های زمینه های مختلف ریاضیات است. بعضی از این بازی ها حتی می تواند در زندگی روزمره کاربرد داشته باشند به عبارت دیگر با این بازی ها می توان کاربردهای ریاضیات را بیان کرد و هدف اصلی از برگزاری این مسابقات علاقه مند کردن افراد مختلف جامعه به ریاضیات توسط بازی و سرگرمی است .

هر ساله در این مسابقات ٣٢ تیم با هم به رقابت می پردازند و جدول مسابقات به گونه ای است که اگر تیمی دو باخت داشته باشد از دور مسابقات حذف می شود.

معمولا در کنار اجرای مراحل اصلی مسابقه ، رقابتی تحت عنوان بازی های جانبی برای تیم هایی که از دور مسابقات حذف شده اند برگزار می گردد که معمولا بازی هایی از قبیل برج هانوی، اتللو، دومینو خطی و ... است.

جوایز اصلی مسابقات بازی ریاضی به تیم های اول و دوم تعلق می گیرد.