ارسال شده در تاریخ :

گروه شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب) دانشگاه فردوسی مشهد، در راستای اجرای سیاست‌های خود مبنی بر ایجاد نشاط علمی و ارتقای سطح کیفی دانشجویان دانشگاه اعم از روزانه، نوبت دوم و بین الملل در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری حرفه‌ای و دکتری تخصصی (Ph.D)، طرح خوشه بندی دانشجویان مستعد را به اجرا درآورده است.

علاقه مندان جهت مشاهده فیل اطلاعیه روی shahab کلیک کنند.