ارسال شده در تاریخ :

جشنواره آموزش با ارایه مراسم و سخنرانی های متعدد که شرح ان در زیر درج شده است، در دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در اولین روز این هفته که که با استقبال اعضای هیئت علمی و دانشجویان همراه بود توسط گروه علوم پایه در ساعت 12 الی 14 در سالن اجتماعات دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید. در این جلسه دو موضوع سخنرانی با عناوین: حمایت دانشگاه از دانشجویان مستعد(طرح شهاب) توسط دکتر علیرضا سلیمی مدیر دفتر استعدادهای درخشان ارایه شد همچنین سخنرانی دوم با عنوان عوارض متابولیک ناشی از مصرف زیاد فروکتوز توسط دکتر حسن باغیشنی دانشیار گروه علوم پایه ارایه گردید.و سپس، جلسه پرسش و پاسخ برگزار گردید و در خصوص سوالات و نکاتی که مطرح شد بحث و بررسی لازم صورت پذیرفت. در پایان این برنامه دکتر عباس پرهام ، مدیر گروه علوم پایه از سخنرانان با تقدیم لوح تقدیر به عمل آورد.

برنامه های دومین روز این هفته با سخنرانی یک نفر از اعضای هیئت علمی گروه پاتوبیولوژی آغاز شد و دکتر مهدی عسگری، استادیارگروه پاتوبیولوژی اولین سخنرانی را با عنوان " نقش آموزش عالی در توسعه کشور" و سپس دومین سخنران دکتر سید کمال الدین رحیمی زاده حسینی دانشجوی دکتری تخصصی(Ph.D. ) بیوتکنولوژی با عنوان "اپتامترها و تکنیک SELEX و معرفی دانشگاه مرداک استرالیا " سخنرانی نمودند و در انتها محمد مصطفی یکتا محمدی دانشجوی دکتری عمومی دانشکده و دانشجوی خوشه 2 طرح شهاب با عنوان" دامپزشکی و کسب و کارهای دیجیتال" سخنرانی نمود .در پایان از سوی دکتر غلامرضا هاشمی تبار، مدیر گروه پاتوبیولوژی مورد تقدیر قرار گرفتند و در ادامه این نشست، جلسه پرسش وپاسخ برگزار گردید.

سومین روز هفته آموزش با سخنرانی خانم دکتر معصومه اکبرآبادی دانشجوی دکتری تخصصی ( Ph.D. ) بهداشت مواد غذایی آغاز گردید. سخنرانی ایشان با عنوان" کروماتوگرافی و کاربرد آن در تشخیص مسمومیت های غذایی و عوامل مسمومیت زا در دام ، طیور و آبزیان"ارایه گردید. و سپس دکتر امیر سالاری، استادیار گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان با عنوان " میکروبیوم ( از گرسنگی تا انقراض)" سخنرانی نمود و در پایان توسط دکتر داور شاهسونی، مدیر گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان از سخنرانان تفدیر به عمل آمد.

در چهارمین روز این هفته سخنرانی ها توسط گروه علوم درمانگاهی ،بهداشت و پیشگیــری بیماری های دامی ارایه گردید . دکتر کامران شریفی دانشیار گروه با با عنوان "بازبینی برنامه آموزش دامپزشکی : فلسفه، تعیین اولویت ها و مقتضیات اجرایی"سخنرانی نمود. در خاتمه توسط دکتر مهرداد مهری، مدیر گروه علوم درمانگاهی ،بهداشت و پیشگیری بیماری های دامی از سخنرانان با اهدای لوح تقدیر گردید.

مراسم اختتامیه جشنواره آموزش دانشکده دامپزشکی در روز چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه 1397 با حضور اعضای هیئت علمی ، دانشجویان دانشکده دامپزشکی و ریاست موسسه رازی واکسن وسرم سازی رازی مشهد در سالن اجتماعات دانشکده برگزار شد .

این مراسم پس از تلاوت آیاتی چند از قرآن کریم و پخش سرود جمهوری اسلامی آغاز گردید و با خیر مقدم و ارایه گزارش دکتر غلامرضا محمدی معاون آموزشی و فرهنگی دانشکده دامپزشکی از بیش ربع قرن فعالیت دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد در نظام آموزش عالی ایران تداوم یافت. در این گزارش وضعیت ارکان سیستم آموزشی دانشکده (استاد – دانشجو و برنامه های آموزشی ) معرفی گردید و برنامه های حوزه آموزشی دانشکده جهت حفظ وارتقاء نما نام (برند) دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد در جایگاه ملی، منطقه ای و بین المللی توضیح داده شد.

سپس دکتر محسن ملکی رئیس دانشکده دامپزشکی از زحمات بی شائبه اساتید بازنشسته دانشکده دامپزشکی که در سال تحصیلی 96-97 بازنشسته شده بودند، آقایان دکتر حسام الدین سیفی ، دکتر محمد رضا امامی ، دکتر احمد رضا موثقی و سرکارخانم دکتر زهره سعادتفر و سرکار خانم دکتر مهرناز راد تجلیل به عمل آوردند.

در این مراسم از اساتید برگزیده آموزشی چهار گروه آموزشی ، به ترتیب آقایان دکتر فرشید حمیدی برگزیده گروه علوم پایه ، دکتر حسن برجی برگزیده گروه پاتوبیولوژی ، دکتر امیر سالاری برگزیده گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان و دکتر محمد عزیززاده برگزیده گروه علوم درمانگاهی ، بهداشت وپیشگیری بیماری های دامی با اهدا لوح تقدیر و هدایای تقدیر شد.

840076

840078

840079

840080