ارسال شده در تاریخ :

زهرا سالاری، کارشناس مدیریت فرهنگی و فعالیت‌های داوطلبانه دانشگاه فردوسی مشهد در سیزدهمین جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی، تیتر 13 به عنوان کارشناس برگزیده دانشگاه‌های سراسر کشور انتخاب شد.