ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، طی حکمی از سوی مسئول کمیته یاوران وقف علم و فناوری استان خراسان رضوی، دکتر محمدرضا هاشمی مشاور عالی رئیس دانشگاه و استاد گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی به مدت یک سال به‌عنوان مدیر تولید محتوای علمی وقف علم و فناوری کمیته یاوران وقف علم و فناوری استان خراسان رضوی منصوب شد.

در این حکم آمده است:

جناب آقای دکتر هاشمی

ضمن تشکر از دغدغه جنابعالی جهت توسعه و پیشرفت کشور عزیزمان ایران از طریق توسعه گفتمان وقف علم و فناوری و حمایت از جامعه علمی و دانشگاهی، نخبگان، نوآوران و دانشمندان، به‌موجب این حکم جنابعالی به‌عنوان «مدیر تولید محتوای علمی وقف علم و فناوری» به مدت یک سال منصوب می‌گردید. امید است با استعانت از خداوند متعال در انجام امور محوله موفق و پیروز باشید.

مسئول امور کمیته یاوران وقف علم و فناوری استان خراسان رضوی

مهندس جعفر زارع

hashemi