ارسال شده در تاریخ :

تعدادی از اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان مقطع دکتری دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد  در سمینار هویت‌های دینی در فضاهای عمومی که در بهمن‌ماه جاری در دانشگاه گراتز کشور اتریش برگزار شد حضور یافتند و سخنرانی‌های خود را در این سمینار ارائه نمودند.

 بر اساس همکاری‌های علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد با دانشکده الهیات کاتولیک دانشگاه گراتز (Graz) اتریش، سمینار هویت‌های دینی در فضاهای عمومی بهمن‌ماه سال 1397 در شهر گراتز کشور اتریش برگزار شد.

در این سمینار سه‌روزه که 9 مقاله از سوی هیئت نمایندگان دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد و 15 مقاله توسط نمایندگان دانشکده الهیات کاتولیک دانشگاه گراتز اتریش ارائه شد، سخنرانی‌هایی نیز در قالب 9 پنل تخصصی تنظیم و زمینه‌ گفت‌وگو و تبادل آراء بیشتر درباره‌ هر یک از ارائه‌ها فراهم گردید.

شرکت در نماز جمعه شهرگراتز، دیدار با امام‌جمعه این شهر، بازدید از چندین کلیسا و صومعه و سایر اماکن دینی و فرهنگی شهر نیز از دیگر برنامه‌های هیئت اعزامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد به شهر گراتز کشور اتریش بود.

 دکتر سهیلا پیروز فر، دکتر مرتضی دانشیار، دکتر محمدجواد عنایتی راد، دکتر وحیده فخار، دکتر مهدی حسن‌زاده، دکتر محمدحسن رستمی، دکتر علی‌اشرف امامی اعضای هیئت‌علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه به همراه رسول اکبری، مرتضی پیرو جعفری، یاسر آیین، مرجانه فتحی طرقبه و مرتضی رضازاده دانشجویان مقطع دکتری این دانشکده در این سمینار حضور داشتند.

 

8411739