ارسال شده در تاریخ :

تیم بسکتبال دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد با حضور موفق خود در چهارمین المپیاد ورزش‌های همگانی دانشجویان سراسر کشور مقام قهرمانی این مسابقات را کسب نمود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، در چهارمین المپیاد ورزش‌های همگانی دانشجویان سراسر کشور که با حضور ۱۴۰۰ ورزشکار دانشجوی دختر از سراسر کشور در دانشگاه الزهرا برگزار شد، تیم‌های اعزامی از دانشگاه فردوسی مشهد شامل تیم‌های فوتبال 4 چهارنفره، بسکتبال سه‌نفره، دارت و هند پلو بود که در پایان این مسابقات تیم بسکتبال سه‌نفره دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد موفق به کسب مقام اول این مسابقات شد و تیم فوتبال چهارنفره دختران دانشگاه نیز مقام دوم این مسابقات را کسب نمود.

843247