ارسال شده در تاریخ :

جلسه تقدیر از از اعضای قبلی همچنین کارگروه‌های تخصصی هیأت نظارت و ارزیابی و تضمن کیفیت علوم،تحقیقات و فناوری استان خراسان رضوی در ساعت 17 روز سه شنبه 25 اردیبهشت ماه 1397 در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در سخنانی ضمن گرامیداشت روز فردوسی بزرگ و با اشاره به وضعیت نسبتا مطلوب هیأت نظارت و ارزیابی استان دانشگاه فردوسی مشهد در بین سایر هیأت های نظارت استان سراسر کشور گفت: در دوره جدید تغییراتی در ساختار هبأت های استانی به وجود آمده است به گونه ای که دانشگاه ها نماینده ای در هیأت استانی دارند.

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد اظهار داشت: شاخص های کیفی که اکنون به عنوان معیار برای تخصیص دانشجو یا معیار ارزیابی موسسات آموزش عالی شاهدیم قبلاً قابل باور تلقی نمی گردید ولی در حال حاضر با تلاش کارگروه‌های تخصصی هیأت نظارت و ارزیابی و تضمن کیفیت علوم،تحقیقات و فناوری استان خراسان رضوی ، این مشکل حل شده است و باید تلاش کنیم تا وضعیت مطلوب برقرار شود.

دکتر جعفری ثانی دبیر هیأت نیز وضعیت فعلی هیأت نظارت استان را مرهون تلاش و همکاری صمیمانه اعضای قبلی دانست و بر استفاده مجدد از همکاری این عزیزان در بازدیدهای استانی تأکید کرد.

در ادامه این جلسه دکتر رحمت اله فتاحی و محمدباقر شریفی از اعضای قبلی هیأت، نکاتی در باره بازدیدهای انجام شده قبلی خود از موسسات آموزش عالی استان بیان کردند همچنین در این جلسه 18 مورد گزارش بازدید از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی، فرهنگیان، پیام نور، فنی و حرفه ای و غیر دولتی ـ غیر انتفاعی مورد بررسی قرار گرفت و 6 مصوبه در خصوص کیفیت آموزش عالی استان نیز به تصویب رسید.

لازه به ذکر است در پایان این جلسه با حضور دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد از افراد زیر تقدیر و تشکر به عمل آمد:

دکتر محمدباقر شریفی عضو قبلی هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری

دکتر جواد سرگلزایی عضو قبلی هیأت و عضو کارگروه تخصصی علمی- کاربردی

دکتر پرویز رضوانی مقدم عضو قبلی هیأت و عضو کارگروه تخصصی علمی- کاربردی

دکتر رحمت‌اله فتاحی عضو قبلی هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری

دکتر هادی شریف مقدم عضو قبلی هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری

دکتر علی اصغر مولوی عضو قبلی هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری

دکتر بهروز مهرام عضو قبلی هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری

دکتر حسین صابری عضو قبلی کارگروه تخصصی پیام نور

آدکتر محمدصادق واحدی فر عضو قبلی کارگروه تخصصی پیام نور

دکتر مجید سرمد عضو قبلی کارگروه دانشگاه‌های دولتی و دانشگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی

دکتر محمدعلی رضایی کرمانی‌نسب عضو قبلی کارگروه تخصصی علمی- کاربردی

دکتر محسن نوکاریزی عضو قبلی کارگروه دانشگاه‌های دولتی و دانشگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی

خانم دکتر مهری پریرخ عضو قبلی کارگروه تخصصی مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی و دانشگاه‌ آزاد اسلامی

دکتر محمدحسن کریم پور عضو قبلی کارگروه تخصصی مؤسسات غیر دولتی

دکتر علی اکبر اکبری عضو قبلی کارگروه تخصصی علمی- کاربردی

دکتر سیدحسین نوعی باغبان عضو قبلی کارگروه تخصصی مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی و دانشگاه‌ آزاد اسلامی

دکتر سیدحسین هاشمی‌فر عضو قبلی کارگروه تخصصی علمی- کاربردی

دکتر حسنعلی زمانی عضو قبلی کارگروه تخصصی مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی و دانشگاه‌ آزاد اسلامی

840098

840099

840100

840101