ارسال شده در تاریخ :

سومین جلسه هم اندیشی دانشگاه فردوسی مشهد با بنیاد کودک و محیط زیست در روز شنبه 8 اردیبهشت ماه 97 در محل سازمان مپ ( مدیریت پسماند) تشکیل شد.

در این جلسه که با حضور نماینده اداره کل حفاظت محیط زیست و هنرمند نامی «آقای مسعود نیکدل» تشکیل شد، خانم دکتر کیوانفر سرپرست حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به جایگاه این دانشگاه در سطح جهانی و ملی، با ارائه  توانایی و قابلیت های دانشگاه فردوسی مشهد و معرفی بنیاد کودک «کمپین فرزند زمین»، خاطرنشان کرد که دانشگاه فردوسی مشهد توان علمی و خوراک محتوایی لازم برای اجرای این قبیل طرحها را دارد و می تواند با تربیت نیروهای توانمند دانشجویی، در حوزه آموزش زیست محیطی به جامعه شهری خود کمک کند.

مهندس کریمیان ، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهر مشهد نیز اظهار داشت: تا فرهنگ یک جامعه درست نشود، اتفاق مثبتی برای به زیستن رُخ نمی دهد و دغدغه فرهنگ سازی در حوزه زیست محیطی و حوزه پسماند را مطرح نمود و افزود: گام اول کاهش تولید زباله و تفکیک زباله از مبدأ می باشد.

لازم به ذکر است در این نشست با توافق اعضای حاضر در این نشست قرار شدد طرح واره ای نوآورانه قابل اجرا با کمک دانشگاه فردوسی مشهد و بنیاد کودک و محیط زیست اجرا شود