ارسال شده در تاریخ :

هیأتی متشکل از پنج نفر از مدیران و مسئولان دانشگاه فنی فرات اوسط عراق به سرپرستی دکتر عبدالمحسن ناجی المحسن رئیس دانشگاه فنی فرات اوسط عراق از روز شنبه 20 آذر 1400 با حضور در دانشگاه ضمن دیدار با دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دکتر احسان قبول مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی و امور دانشجویان غیرایرانی از اماکن دانشگاه بازدید کردند.

در ابتدای این دیدار دکتر کافی با تمجید از موفقیت‌ها و گسترش دانشگاه فنی فرات اوسط به معرفی برخی از ظرفیت‌های صنعتی و فن‎آوری دانشگاه فردوسی مشهد پرداخت و تصریح کرد که دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه فنی فرات اوسط لازم است از مرحله آموزش عبور کنند و وارد مرحله طرح‌های پژوهشی مشترک و رفع نیازهای دو کشور شوند. دکتر عبدالمحسن ناجی نیز با اشاره به حضور بیش از 40 هزار دانشجو و 5 هزار عضو هیأت علمی در دانشگاه فرات اوسط به جایگاه ممتاز این دانشگاه با هدف کاربردی سازی دانش در سطح جامعه عراق پرداخت. وی نام و جایگاه دانشگاه فردوسی مشهد را در عراق ممتاز معرفی کرد و خواهان بهره‌برداری از امکانات، دانش و تجربیات دانشگاه فردوسی مشهد برای طرح‌ها و برنامه‌های مشترک شد. دکتر قبول نیز با اشاره به الگوهای موفق همکاری میان دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه‌هایی همچون بصره و کوفه در عراق پیشنهادهایی را برای عقد تفاهم‌نامه و قراردادهای اجرایی میان دو دانشگاه مطرح ساخت. از جمله نظارت مشترک بر پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها، برگزاری دوره های تابستانی برای استادان و دانشجویان، تدریس مشترک به صورت مجازی، انجام پروژه های وزارت خانه های صنعتی.

از برنامه‌‌های دیگر این هیأت بازدید از دانشکده‌های مهندسی و اقتصاد و علوم اداری و برخی آزمایشگاه‌های دانشگاه فردوسی مشهد بود.

1400092402

1400092403

1400092404