ارسال شده در تاریخ :

سفیر کشور
کره جنوبی که به منظور بازدید از امکانات ورزشی  دانشگاه فردوسی مشهد در
دانشگاه حضور داشت با دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد دیدار نمود
.


سفیر کشور
کره جنوبی در جمهوری اسلامی ایران که به منظور بازدید از امکانات ورزشی دانشگاه فردوسی
مشهد و استان خراسان رضوی در برگزاری مسابقات تکواندو به مشهد سفر کرده بود، با
حضور در دفتر ریاست دانشگاه با آقای دکتر کافی رئیس دانشگاه دیدار و گفتگو کرد.


سفیر کشور
کره جنوبی با اظهار خوشنودی در بازدید از یکی از دانشگاههای بزرگ کشور در خارج از تهران
اظهار داشت : کشورش برنامه های تبادل علمی و مبادله دانشجوی قابل توجهی را آغاز کرده
است و وی مایل است دانشجویان ایرانی بیشتری دانشگاههای کره جنوبی را برای تحصیل انتخاب نمایند.


دکتر کافی
نیز در سخنان  خود با اشاره به تعداد کم دانشجویان کره ای در دانشگاه فردوسی مشهد خواستار
پیگیری سفیر کشور کره جنوبی برای ایجاد ارتباطات بیشتر دانشگاهی شد


در این
دیدار دکتر واحدیان مدیر همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد  نیز گزارشی از سابقه همکاریهای
فعلی با دانشگاههای کره و تعداد دانشجویان
شاغل به یادگیری زبان فارسی در سالهای اخیر ارائه نمود.


سفیر کشور
کره جنوبی ضمن بازدید از امکانات ورزشی
دانشگاه فردوسی مشهد با دانشجویان کره ای در این دانشگاه دیدار نمود.


لازم به
ذکر است که در حال حاضر فقط  7 دانشجو از کشورکره جنوبی در دانشگاه فردوسی
مشهد حضور دارند
.


30368


30366


30365


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium