ارسال شده در تاریخ :

کارگاه آموزشی طرح ارتقای شایستگی‌های تدریس اعضای هیئت‌علمی پیمانی دانشگاه فردوسی مشهد با عنوان سنجش و ارزیابی روز پنج‌شنبه 27 دی‌ماه 97 به مدت چهار ساعت در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

دکتر مهرام عضو هیئت‌علمی دانشگاه فردوسی مشهد و مدرس این کارگاه در خصوص آشنایی با مبانی و مفاهیم پایه در عرصه سنجش و ارزیابی آموزشی و اهمی آن در فعالیت‌های آموزشی و ارزشیابی دانشگاه فردوسی مشهد مطالبی ارائه نمود.

لازم به ذکر است، این کارگاه‌ از مجموعه کارگاه‌های 80 ساعته می‌باشد که با تلاش حوزه معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد به‌منظور ارتقای شایستگی‌های آموزشی اعضای هیئت‌علمی پیمانی جدید این دانشگاه برگزار می‌شود.

841653