ارسال شده در تاریخ :

روز سه شنبه 24 اسفند ماه 1400 دکتر احد ضابط سرپرست دانشگاه فردوسی مشهد طی حکمی دکتر مرتضی گلدانی دانشیار گروه اگروتکنولوژی دانشکده کشاورزی را به عنوان مدیر پشتیبانی و فنی دانشگاه منصوب کرد. در این حکم آمده است:

با سلام و احترام،

نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جناب‌عالی، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به عنوان مدیر پشتیبانی و فنی دانشگاه منصوب می‌شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال و در پرتو الطاف حضرت رضا (ع) و با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها، در مسیر تحقق اهداف دانشگاه و نظام مقدس جمهوری اسلامی موفق باشید.

                                                                                                                               احد ضابط
                                                                                                                 سرپرست دانشگاه فردوسی مشهد