ارسال شده در تاریخ :

مرکز زبان های خارجی کالج دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می کند: آزمون های تعیین سطح  کلاس های ترمیک انگلیسی و فرانسه ویژه ترم یک زمستان

جهت ثبت نام به سامانه اطلاع رسانی دوره های آموزشی و ثبت نام کالج دانشگاه فردوسی مشهد مراجعه فرمائید.

98091001