ارسال شده در تاریخ :

به اطلاع کلیه کارکنان خانم دانشگاه فردوسی مشهد می رساند مسابقه بزرگ کتابخوانی خاطرات سفیر با تلاش بسیج کارکنان دانشگاه و با با همکاری دفتر نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه برگزار میگردد .

علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت بسیج کارکنان به ادرسhttp://basij.um.ac.ir مراجعه کنند.