ارسال شده در تاریخ :

جلسه هیأت موسس انجمن دانش آموختگان دانشگاه در فضایی صمیمی با حضور دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه و اعضای مربوطه روز سه‌شنبه مورخ 28 آبان 1398 در باشگاه مفاخر و پیشکسوتان دانشگاه برگزار شد. در این جلسه که دانش آموختگان ادوار مختلف دانشگاه، شاغلین بخش‌های خصوصی و دولتی و تنی چند از اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه حضور داشتند، به اتفاق بر فعال نمودن انجمن دانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد و برگزاری انتخابات هیأت مدیره همزمان با ایام برگزاری مراسم هفتادمین سالگرد تاسیس دانشگاه تاکید شد.

شایان ذکر است در پایان جلسه مقرر گردید جلسه مجمع عمومی انجمن دانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد روز پنجشنبه 14 آذر 1398 ساعت 17 جهت انتخاب اعضای هیأت مدیره انجمن برگزار شود.

98090508

98090509