ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در حکمی دکتر علیرضا سلیمی استادیار دانشکده علوم دانشگاه را به مدت دو سال به عنوان رئیس گروه شناسایی و هدایت استعدادهای برتر دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد.

در حکم رئیس دانشگاه فردوسی مشهد آمده است :

بر اساس پیشنهاد معاون محترم آموزشی دانشگاه؛ با توجه به تجربیات و شایستگی‌های جناب‌عالی به موجب این ابلاغ با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به عنوان رئیس گروه شناسایی و هدایت استعداهای برتر دانشگاه منصوب می‌شوید. استعدادهای برتر سرمایه ملی این کشور می‌باشند که هرگونه تلاش و صرف هزینه برای شناسایی، هدایت و حمایت آموزشی و ایجاد سازوکارهای مناسب در جهت رشد و بالندگی این افراد می‌تواند سرنوشتی درخشان و سازنده و سرشار از امید برای کشور عزیزمان را رقم می‌زند. انتظار می‌رود با شناسایی، هدیات و حمایت از دانشجویان استعدادهای برتر و رصد وضعیت این قشر سرنوشت ساز شرایط بهتر و مناسب‌تری برای این عزیزان فراهم شود. توفیق جناب‌عالی را از خداوند متعال خواهانم.

لازم به ذکر است، دکتر علیرضا سلیمی استادیار گروه آموزشی شیمی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد می باشد.

 

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium