ارسال شده در تاریخ :

هیأتی متشکل از هفت نفراز مدیران و مسئولان دانشگاه بصره به سرپرستی دکتر ماجد علی موسی نماینده رئیس دانشگاه بصره از دانشگاه فردوسی مشهد بازدید کردند و دیداری با دکتر احسان قبول مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی و امور دانشجویان غیرایرانی داشتند. در این دیدار که دکتر عذرا  قندهاریون مسئول گروه برنامه‌ریزی و توسعه همکاری‌های علمی بین‌المللی و دکتر محمد مسافری مسئول بین‌الملل دانشکده علوم ریاضی نیز حضور داشتند، در خصوص موضوعات زیر توافق صورت گرفت و بنا شد قرارداد اجرائی میان روسای دو دانشگاه به امضاء برسد:

1- همکاری مشترک دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه بصره در حوزه‌های مطالعات نظری و میدانی در حوزه نفت و گاز بصره

2- انجام طرح‌ها و پروژه‌های مشترک در حوزه IT

3- انجام طرح‌ها و پروژه‌های مشترک در حوزه کشاورزی

4- مشارکت دانشگاه بصره در برگزاری پنجمین همایش ادبیات تطبیقی فارسی و عربی

5- هدایت تحصیلی دانشجویان عراقی تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه بصره برای انتخاب موضوعات پایان‌نامه‌های خود در حوزه‌های مورد علاقه مشترک دو طرف و استادان دو دانشگاه در جایگاه استاد راهنمای دوم یا مشاور در انجام این تحقیقات مشارکت داشته باشند.

6- تأسیس شعبه مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد در بصره

7- تحصیل استادان دانشگاه بصره در سطح پسا دکتری در دانشگاه فردوسی مشهد

 از برنامه‌‌های دیگر این هیأت بازدید از دانشکده‌های مهندسی و علوم ورزشی و برخی آزمایشگاه‌های دانشگاه فردوسی مشهد بود.

1400031903