ارسال شده در تاریخ :

روز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰3، دکتر مسعود میرزائی شهرابی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد از سیزدهمین جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی، تیتر 13 بازدید کرد.

دکتر میرزائی در این بازدید، ضمن گفت‌و‌گو با فعالان نشریات دانشجویی دانشگاه‌های کشور و بیان نکات و توصیه‌هایی در راستای بهبود فعالیت نشریات و رضایت حاضران، وضعیت میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد را نیز مورد بررسی قرار داد.

 

 

 

 

 

 

p1

p2

p3

p4