ارسال شده در تاریخ :

olmp625

کسب مقام نایب قهرمانی تیم بدمینتون دانشگاه فردوسی مشهد در  چهاردهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان سراسر کشور

olmp626

کسب مقام نایب قهرمانی تیم تنیس روی میز دانشگاه فردوسی مشهد چهاردهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان سراسر کشور

olmp627

حضور سیدمهدی حسینی از کارکنان اداره حفاظت فیزیکی و انتظامات دانشگاه فردوسی مشهد در داوری مسابقات فوتسال چهاردهمین المپیاد دانشجویی کشور

.

.

 

 

آخرین اخبار