ارسال شده در تاریخ :

کاروان ورزشی پسران دانشگاه فردوسی مشهد  در چهاردهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشورخوش درخشیدند.

 در ذیل تعدادی از افتخارات این کاروان درج شده است .

olmp648

کسب مقام قهرمانی و مدال طلای وزن بعلاوه 100 کیلو گرم رشته جودو توسط ملی پوش جودی کشورمان آقای مجتبی نیک  در چهاردهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور

.

olmp650

قهرمانی تیم شطرنج دانشگاه فردوسی مشهد و کسب اولین مدال طلای رقابتهای  چهاردهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور

مرصاد خداشناس مدال طلای میز 2

سروش رمضانی مدال نقره میز 4

سیاوش وجدانی مدال برنز میز 3

.

olmp652

کسب مدال برنز شنا در ماده ۱۰۰ متر پروانه توسط آقای امیر رضا علی اصغر زاده علیایی  در چهاردهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور

.

olmp654

 

کسب مدال نقره کشتی فرنگی در وزن ۶۷ کیلوگرم توسط عباس مقدسی  

و کسب مدال طلا در وزن  ۸۷ کیلوگرم توسط علی گلستانی  در چهاردهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور

.

آخرین اخبار