ارسال شده در تاریخ :

به گزارش
‌روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، گیاه لب‌خرگوشی خراسانی بانام علمی
Lagochilus
khorassanicus
از خانواده نعنائیان که توسط محققان
پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد جمع‌آوری‌شده بود، به‌عنوان گونه‌ای جدید
توسط گیاه‌شناسان دانشگاه خوارزمی تهران و دانشگاه فردوسی مشهد برای علم گیاه‌شناسی
معرفی شد.


مقاله
این رویداد علمی در تاریخ 30 آبان ماه 96 در مجله تخصصی گیاه‌شناسی
Novon در ایالات‌متحده آمریکا به چاپ رسیده است.


.


علاقه‌مندان
برای دیدن یا دریافت مقاله مذکور می‌توانند به نشانی زیر مراجعه نمایند:


http://pad.um.ac.ir/file/view/14243518


801012


801013


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium