ارسال شده در تاریخ :


اولین جلسه کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری
و نوآوری استان خراسان رضوی در سال جاری، در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.


اولین
جلسه کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان خراسان رضوی با حضور دکتر
مروج الشریعه معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی، دکتر
بهرامی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد و سایر اعضای این کارگروه در روز
یکشنبه 24 اردیبهشت ماه 1396 در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل
گردید.


دکتر
بهرامی دبیر کارگروه گزارشی از عملکرد سال 1395 کارگروه ها ارائه نمود و سپس برنامه
ها و اولویت های کارگروه برای سال جاری را تبیین و تشریح نمود.


دکتر
مروج معاون استاندار و رئیس کارگروه کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان
خراسان رضوی نیز ضمن تقدیر از تلاشهای دبیرخانه و کمیسیون های چهارگانه کار گروه در
سال گذشته حرکت جدی در مسیر برنامه ها و اولویت های سال جاری کارگروه را خواستار و
بر جذب و سامان دهی اعتبارات تحقیقاتی دستگاه های اجرایی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی
در استان تأکید نمود.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium