ارسال شده در تاریخ :

دانشگاه فردوسی مشهد با هدف معرفی و ارائه
دستاوردهای این دانشگاه در حوزه مدیریت سبز در دومین نمایشگاه دستاوردهای اجرایی دانشگاه
ها ، موسسات آموزش عالی ، پژوهشی و پارک های علم و فناوری در حوزه مدیریت سبز، که از
روز شنبه در محل سازمان برنامه و بودجه کشور در تهران برگزار می شود حضور دارد.


لازم به ذکر است دومین نمایشگاه دستاوردهای
آموزش عالی در .حوزه مدیریت سبز به مدت چهار روز با حضور ۳۸ دانشگاه و مرکز پژوهشی به
منظور ارائه آخرین دستاوردهای دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور در حوزه مدیریت سبز برگزار می شود.


.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium